kontakt

Siedziba firmy Oddział‚ w Tarnowie
Przedsię™biorstwo Handlowe €žGalicja €MTM Ścianek Sp. J.
ul.Zawiszy Czarnego 35
33-300 Nowy Są…cz
tel.: (018) 443 80 22
fax: (018) 449 54 63
e-mail: nowysacz@galicja-tymbark.pl
MTS  €žGalicja-II

ul. Czerwona 54a
33-100 Tarnów

Tel./fax: (014) 629 60 30
e-mail: tarnow@galicja-tymbark.pl